MẪU VÀ QUI TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA

• Chọn mẫu là gì?
• Tại sao phải điều tra chọn mẫu

– Lý do tính thực tiễn

– Lý do tính chính xác và tin cậy

– Lý do tính khả thi

• Qui trình chọn mẫu

– Xác định tổng thể mục tiêu

– Lựa chọn danh sách chọn mẫu

– Quyết định phương pháp chọn mẫu

– Hoạch định quy trình chọn mẫu các đơn vị mẫu

– Quyết định cỡ mẫu

– Lựa chọn các đơn vị của mẫu

• Các kỹ thuật chọn mẫu

– Một số kỹ thuật chọn mẫu phi xác suất:

• Chọn mẫu thuận tiện

• Chọn mẫu có mục đích

• Chọn mẫu theo chỉ tiêu

• Chọn mẫu liên hoàn

– Một số kỹ thuật chọn mẫu xác suất:

• Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

• Chọn mẫu có hệ thống

• Chọn mẫu theo nhóm

• Chọn mẫu theo cụm

• Thế nào là thiết kế mẫu thích hợp

– Mức độ chính xác

– Nguồn lực

– Thời gian

– Hiểu biết trước về tổng thể

– Phạm vi nghiên cứu toàn quốc hay địa phương

– Nhu cầu về phân tích thống kê

QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU

Cỡ mẫu và sai biệt

Quyết định cỡ mẫu

– Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định cỡ mẫu:

• Sự khác biệt của tổng thể

• Sai số

• Độ tin cậy

Ước lượng cỡ mẫu:

• Ước lượng độ lệch chuẩn của tổng thể

• Phán quyết về sai số có thể chấp nhận được

• Quyết định độ tin cậy của dự báo

– Ước lượng cỡ mẫu khi nghiên cứu tỷ trọng mẫu

• Sai số ước lượng tỷ trọng của tổng thể:

• Độ lệch chuẩn SP:

• Công thức tính cỡ mẫu:

– Xác định cỡ mẫu khi nghiên cứ tỷ trọng mẫu

– Quyết định cỡ mẫu trên cở sở phán quyết 

QUYẾT ĐỊNH CỠ MẪU

 

Cỡ mẫu và sai biệt

 

 

Quyết định cỡ mẫu

 

– Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quyết định cỡ mẫu:

 

• Sự khác biệt của tổng thể

 

• Sai số

 

• Độ tin cậy

 

Ước lượng cỡ mẫu:

 

• Ước lượng độ lệch chuẩn của tổng thể

 

• Phán quyết về sai số có thể chấp nhận được

 

• Quyết định độ tin cậy của dự báo

 

 

– Ước lượng cỡ mẫu khi nghiên cứu tỷ trọng mẫu

 

• Sai số ước lượng tỷ trọng của tổng thể:

 

• Độ lệch chuẩn SP:

 

 

• Công thức tính cỡ mẫu:

 

 

– Xác định cỡ mẫu khi nghiên cứ tỷ trọng mẫu

 

– Quyết định cỡ mẫu trên cở sở phán quyết

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: